TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ
ERZURUM BÖLGE BİRLİĞİ
BODRUM DAHİL YEDİ KATLI HİZMET BİNASI
MANTOLAMA İNŞAATI

İhale İlanı

  • Bölge Birliğimize ait Erzurum İli, Palandöken İlçesi, Yunusemre Mahallesi, 2061 ada, 7 parselde kayıtlı 2.000,00 m2 arsa üzerinde bulunan Bodrum Dahil 7 katlı Hizmet Binasının dış cephe yalıtım (mantolama) ve boya işlerinin yaptırılması inşaatı işi kapalı teklif, açık eksiltme usulü, pazarlık ve ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL esasına göre Şartnamesinde açıklandığı şekilde ihale edilecektir.
  • İstekliler, teklif ettikleri bedelin %3’ ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
  • İhale 23/07/2020 tarihinde, saat 14:00’da Tarım Kredi Kooperatifleri Erzurum Bölge Birliği Hizmet Binasında toplanacak İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.
  • İstekliler bu işe ait proje ve ihale dosyasını, Tarım Kredi Kooperatifleri Erzurum Bölge Birliği veznesine veya Ziraat Bankası Erzurum Merkez Şubesi nezdindeki İban: TR13 0001 0001 1234 9141 79 5020 nolu hesabına 100,00- (yüz) TL yatırmak suretiyle Tarım Kredi Kooperatifleri Erzurum Bölge Birliği Hizmet Binasından temin edebileceklerdir. Ayrıca bu işe ait proje ve ihale dosyasını Tarım Kredi Kooperatifleri Erzurum Bölge Birliği Hizmet Binasında 22.07.2020 Çarşamba günü mesai bitimine kadar inceleyebilir.  
  • İhaleye iştirak edeceklerin sözleşme ve şartnamede belirtilen esaslar dahilinde hazırlanan teklifleri kapalı zarf içerisinde 22/07/2020 tarih saat 17:00 ye kadar Tarım Kredi Kooperatifleri Erzurum Bölge Birliğine teslim etmeleri gerekmektedir. İhale, 23/07/2020 tarihinde saat 14:00’de İhale komisyonunca dış zarflar açılarak yeterlilik alan firmalar belirlenecek olup, isteklilerin huzurunda yeterlilik alan firmalar ile ihale yapılacaktır.
  • İsteklilerde aranılan diğer şartlar ve sunulması gerekli belgeler İdari Şartnamede belirtilmiştir.
  • Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
  • Tarım Kredi Kooperatifleri 2886 ve 4734 sayılı kamu ihale kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine verip/vermekte serbesttir.

 

NOT: İhaleye iştirak için örnek teklif mektubu Tarım Kredi Kooperatifleri Erzurum Bölge Birliğinden temin edilecektir. Örnek teklif mektubu dışındaki teklif mektupları kabul edilmeyecektir.

ADRES: Tarım Kredi Kooperatifleri Erzurum Bölge Birliği Yunus Emre Mah. Atatürk Bulvarı, Yenişehir Kavşağı No:1 Palandöken/ERZURUM

Tel    : 0 442 315 60 35-36-37  Dahili: 1311, 1325, 1354

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir