İdarecilerimiz

 

İsa GÜLER
Bölge Müdürü

 

               
Özkan YILDIRIM
Bölge Müdür Yardımcısı
  Mehmed Agah AYIK
Bölge Müdür Yardımcısı