Mesajınız Başarıyla Bizlere Ulaşmıştır.

En kısa sürede sizlere geri dönüş yapacağız.

İşleminiz Sırasında Bir Hata Meydana Geldi.

Lütfen tekrar deneyiniz.

X

2203 SAYILI GÖLE TARIM KREDİ KOOPERATİFİ GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

  • 6 MART 2023
  • İHALE
  • İLAN SÜRESİ DOLMUŞTUR

1-İşin Nevi:

Mülkiyeti 2203 Sayılı Göle Tarım Kredi Kooperatifine ait;  Ardahan İli, Göle İlçesi, Çayırbaşı Köyü, Köy içi Mevkiinde 118 ada, 1 parselde kayıtlı 1747,61 m² arsa üzerinde bulunan "Kargir iki katlı hizmet binası ve tek katlı hizmet binası depo ve arsa" niteliğindeki taşınmazın satışı, 

2- İhalenin Yeri / Tarihi / Yapılış Şekli:

İhale 2203 Sayılı Göle Tarım Kredi Kooperatifi hizmet binasında şartname doğrultusunda,

Ardahan İli, Göle İlçesi, Çayırbaşı Köyü, Köy içi Mevkiinde 118 ada, 1 parselde kayıtlı 1.747,61 m² arsa üzerinde bulunan "Kargir iki katlı hizmet binası ve tek katlı hizmet binası depo ve arsa"  taşınmaz satış ihalesi 15/03/2023 tarih Çarşamba günü saat 14:00’da kapalı zarf usulü ile teklif alınmak, verilen teklifler üzerinden açık artırma ve pazarlık yapılmak suretiyle yapılacaktır.

3-Muhammen Bedel:

Ardahan İli, Göle İlçesi, Çayırbaşı Köyü, Köy içi Mevkiinde 118 ada, 1 parselde kayıtlı 1747,61 m² arsa üzerinde bulunan "Kargir iki katlı hizmet binası ve tek katlı hizmet binası depo ve arsa" niteliğindeki taşınmazın muhammen bedeli 730.000,00.-TL (yediyüzotuzbinTürkLirası)+Yasal Vergilerdir.

4-Bedelinin Tahsil Şekli :

Peşin veya Peşin satış bedelinin %40’ı Peşin ödenmek kaydıyla, kalan tutar için 2 yıl içerisinde en fazla 2 taksitte olmak üzere, Bölge Birliğince Kooperatiflere Kullandırılan teşkilat içi faiz oranının 1.2 katı oranında basit usulde faiz hesaplanarak taksit halinde ödenebilir.

5-Teminat Miktarı:

Geçici teminat muhammen bedeli üzerinden % 3 nispetinde olup, 21.900,00.-TL’ dir. Kesin teminat ise ihale bedelinin % 6’ sı nispetindedir. Nakit teminatlar 2203 Sayılı Göle Tarım Kredi Kooperatifi veznesine veya 2203 Sayılı Göle Tarım Kredi Kooperatifi’ nin T.C Ziraat Bankası Göle Şubesi nezdindeki TR55 0001 0003 5045 8485 01 5001 nolu hesabına yatırılacaktır.

6 – Satılan Taşınmazın Durumu ve Mal Sahibinin Sorumlu Tutulamayacağı:

İstekliler ve alıcı, taşınmazı hukuki ve fiili mevcut durumu ile elektrik, su, havagazı, doğalgaz ve aidat borçları, kiracı, işgal, hasar, hisse, alan (m²), imar durumu, iskan, sit, vefa hakkı, şufa hakkı, kamulaştırma, terkler, haciz ve ipotek gibi bilumum doğmuş veya doğacak şerhleri görmüş, beğenmiş ve kabul etmiş sayılır. Bu konuda, istekliler veya alıcı gizli ayıp iddiasıyla gelecekte kurumdan herhangi bir itiraz ve talepte bulunmayacağını peşinen kabul eder.

7-Şartname Temini:

Taşınmaz satış şartnamesi 2203 Sayılı Göle Tarım Kredi Kooperatifi hizmet binasında ücretsiz olarak görülebilir. İstekliler taşınmaz şartnamesini,  2203 Sayılı Göle Tarım Kredi Kooperatifinden 100,00 (yüz) TL karşılığında temin edebileceklerdir.

8- Son Teklif Verme Günü ve Yeri:

İstekliler, şartnamede istenilen belgelerle birlikte kapalı zarf teklif mektuplarını içeren dosyayı ve geçici teminat tutarını 15/03/2023 tarih Çarşamba günü saat 12:00 ’a kadar yukarıda 2203 Sayılı Göle Tarım Kredi Kooperatifine şartnamede belirtildiği şekilde teslim edeceklerdir.

TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ, 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU İLE 4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU’NA TABİ OLMADIĞI GİBİ İHALEYİ KISMEN VEYA TAMAMEN YAPIP YAPMAMAKTA, İHALEYİ İPTAL ETMEKTE VE İHALEYİ DİLEDİĞİNE İSTEDİĞİ FİYAT İLE VERMEKTE SERBESTTİR.

BİLGİ İÇİN İRTİBAT TELEFONLARI:

0 478 411 27 43 veya 0 442 315 60 35 – 39 numaralarından dahili 1325 veya 1354  nolu  telefonlar aranabilir.