Mesajınız Başarıyla Bizlere Ulaşmıştır.

En kısa sürede sizlere geri dönüş yapacağız.

İşleminiz Sırasında Bir Hata Meydana Geldi.

Lütfen tekrar deneyiniz.

X

2611 SAYILI AŞKALE TARIM KREDİ KOOPERATİFİ GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

  • 1 MART 2022
  • İHALE
  • İLAN SÜRESİ DOLMUŞTUR

1-İşin Nevi:

Mülkiyeti 2611 Sayılı Aşkale Tarım Kredi Kooperatifine ait;  Erzurum İli, Aşkale ilçesi, Bahçelievler Mah, 321 ada, 67 nolu parselde kayıtlı 1521,81 m2 arsa ve üzerindeki iki katlı lojmanlı hizmet binası ve Deposundan ibaret taşınmazların satışı, 

2- İhalenin Yeri / Tarihi / Yapılış Şekli:

Yeşilova Mah. Fabrika Sok No:1 Aşkale/ERZURUM adresinde bulunan 2611 Sayılı Aşkale Tarım Kredi Kooperatifi Hizmet Binası şartname doğrultusunda,

Bahçelievler Mah, 321 ada, 67 nolu parselde kayıtlı bulunan taşınmazlar 11.03.2022 Cuma günü saat 14:00’ de kapalı zarf usulü ile teklif alınmak, verilen teklifler üzerinden açık artırma ve pazarlık yapılmak suretiyle yapılacaktır.

3-Muhammen Bedel:

Erzurum İli, Aşkale ilçesi, Bahçelievler Mah, 321 ada, 67 nolu parselde kayıtlı 1.521,81 m2 arsa ve üzerindeki iki katlı lojmanlı hizmet binası ve Deposundan ibaret taşınmazların muhammen bedeli 1.350.000,00.-TL’dir  (BİRMİLYONÜÇYÜZELLİBİNTÜRKLİRASI)

4-Bedelinin Tahsil Şekli:

Taşınmazın bedeli peşin veya peşin satış bedelinin %40’i peşin, kalan tutar 2 yıl içerisinde 2 taksitle olmak üzere, Bölge Birliklerince Kooperatiflere kullandırılan teşkilat içi faiz oranının 1.2 katı oranında basit usulde faiz hesaplanarak taksitlendirilecektir.

5-Teminat Miktarı:

Geçici teminat muhammen bedeli üzerinden % 3 nispetinde olup, 40.500,00.-TL’ dir. Kesin teminat ise ihale bedelinin % 6’ sı nispetindedir. Nakit teminatlar 2611 Sayılı Aşkale Tarım Kredi Kooperatifi veznesine veya 2611 Sayılı Aşkale Tarım Kredi Kooperatifi’ nin T.C Ziraat Bankası Aşkale Şubesi nezdindeki TR57 0001 0003 1027 4704 3150 01 nolu hesabına yatırılacaktır.

6 – Satılan Taşınmazın Durumu ve Mal Sahibinin Sorumlu Tutulamayacağı:

İstekliler ve alıcı, taşınmazı hukuki ve fiili mevcut durumu ile elektrik, su, havagazı, doğalgaz ve aidat borçları, kiracı, işgal, hasar, hisse, alan (m²), imar durumu, iskan, sit, vefa hakkı, şufa hakkı, kamulaştırma, terkler, haciz ve ipotek gibi bilumum doğmuş veya doğacak şerhleri görmüş, beğenmiş ve kabul etmiş sayılır. Bu konuda, istekliler veya alıcı gizli ayıp iddiasıyla gelecekte kurumdan herhangi bir itiraz ve talepte bulunmayacağını peşinen kabul eder.

7-Şartname Temini:

Taşınmaz satış şartnamesi 2611 Sayılı Aşkale Tarım Kredi Kooperatifi hizmet binasında ücretsiz olarak görülebilir. İstekliler taşınmaz şartnamesini,  2611 Sayılı Aşkale Tarım Kredi Kooperatifinden 100,00 (YüzTürkLirası) TL karşılığında temin edebileceklerdir.

8- Son Teklif Verme Günü ve Yeri:

İstekliler, şartnamede istenilen belgelerle birlikte kapalı zarf teklif mektuplarını içeren dosyayı ve geçici teminat tutarını 11.03.2022 Cuma günü saat 12:00 ’a kadar yukarıda adresi yazılı 2611 Sayılı Aşkale Tarım Kredi Kooperatifine şartnamede belirtildiği şekilde teslim edeceklerdir.

TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ, 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU, 4734 SAYILI KAMU İHALE KANU İLE 4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU’NA TABİ OLMADIĞI GİBİ İHALEYİ KISMEN VEYA TAMAMEN YAPIP YAPMAMAKTA, İHALEYİ İPTAL ETMEKTE VE İHALEYİ DİLEDİĞİNE İSTEDİĞİ FİYAT İLE VERMEKTE SERBESTTİR.

BİLGİ İÇİN İRTİBAT TELEFONLARI:

0 442 415 15 64 veya 0 442 315 60 35 – 39 numaralarından dahili 1325 veya 1354 nolu telefonlar aranabilir.