Mesajınız Başarıyla Bizlere Ulaşmıştır.

En kısa sürede sizlere geri dönüş yapacağız.

İşleminiz Sırasında Bir Hata Meydana Geldi.

Lütfen tekrar deneyiniz.

X

2784 SAYILI HORASAN TARIM KREDİ KOOPERATİFİ HİZMET BÖLMELİ DEPO BİNASI VE ÇEVRE DÜZENLEME İNŞAAT İHALE İLANI

  • 4 EKİM 2021
  • İHALE
  • İLAN SÜRESİ DOLMUŞTUR

TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ

ERZURUM BÖLGE BİRLİĞİ

2784 SAYILI HORASAN TARIM KREDİ KOOPERATİFİ

HİZMET BÖLMELİ DEPO BİNASI VE ÇEVRE DÜZENLEME İNŞAATI

 

İNŞAAT İHALE İLANI

1-Kooperatifimizce Erzurum İli, Horasan İlçesi, Esentepe Mahallesi, 46 Ada, 7 no'lu parselde kayıtlı toplam 3.187,16m² arsa üzerine yaptırılacak Hizmet Bölmeli Depo Binası ve Çevre Düzenlemesi işleri inşaatı Kapalı Teklif usulü ve BİRİM FİYAT esasına göre (Şartnamede açıklanan şekilde) 3.250.000,00.-TL (üçmilyonikiyüzellibinTürklirası) (KDV hariç) 1.keşif bedeli üzerinden ihale edilecektir.

2-İşin Geçici Teminatı 97.500,00.-TL’dir.

3-İhaleye iştirak edecek istekliler Teklif dosyalarını İhale günü saat 12:00’ ye kadar Yunusemre Mah. Yenişehir Kavşağı, Atatürk Bulvarı No:1 adresinde kayıtlı Tarım Kredi Kooperatifleri Erzurum Bölge Birliği Hizmet Binasında ilgili birime teslim edecektir. Son teklif verme saatine kadar (İhale günü saat 12:00) ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

4-İhale 13/10/2021 tarihinde Çarşamba günü, saat 14:00’ da Yunusemre Mah. Yenişehir Kavşağı, Atatürk Bulvarı No:1 adresinde kayıtlı Tarım Kredi Kooperatifleri Erzurum Bölge Birliği Hizmet Binası Erdal Hızarcıoğlu Toplantı Salonunda toplanacak İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

5-İstekliler bu işe ait proje ve İdari - ihale Şartnamesini, Tarım Kredi Kooperatifleri Erzurum Bölge Birliği veznesine veya Ziraat Bankası Erzurum Merkez Şubesi nezdindeki İban:TR13 0001 0001 1234 9141 79 5020 nolu hesabına 250,00- (ikiyüzelli) TL yatırmak suretiyle Tarım Kredi Kooperatifleri Erzurum Bölge Birliği Hizmet Binasından temin edebileceklerdir. Ayrıca bu işe ait proje ve ihale dosyasını Tarım Kredi Kooperatifleri Erzurum Bölge Birliği Hizmet Binasında 12/10/2021 Salı günü mesai bitimine kadar inceleyebilir.  

6-İsteklilerde aranan şartlar ve diğer hususlar İdari-İhale Şartnamesinde belirtilmiştir.

7-Tarım Kredi Kooperatifleri 2886 Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine vermekte serbesttir.